Centrum Certyfikacji Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Niniejsza strona to repozytorium centrum certyfikacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Znajdują się tutaj wszystkie niezbędne certyfikaty oraz dokumenty związane z funkcjonowaniem Centrum Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Zaufaj naszym certyfikatom
Windows

Pobierz i zainstaluj poniższy certyfikat w systemie. Pamiętaj aby w trakcie importu ręcznie wybrać magazyn certyfikatów jako Zaufane główne urzędy certyfikacji.

macOS

Pobierz poniższy certyfikat i mu zaufaj. Wybierz domyślną lokalizację w Pęku kluczy.

iOS - iPhone & iPad

Zainstaluj poniższy certyfikat jako root certificate.

Firefox

Pobierz poniższy certyfikat i mu zaufaj. Zalecamy wybrać wszystkie przypadki użycia.

Pobierz certyfikat UMWS CA

Punkt rejestracji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
E-mail cc@slaskie.pl

Operatorzy

Certyfikaty i CRL

DER PEM CRL

Dokumenty

Nazwa Wersja Data Status Pobierz
Polityka certyfikacji 1.0 2020-08-31 Obowiązujący PDF
Kodeks postępowania certyfikacyjnego 1.0 2020-08-31 Obowiązujący PDF